Data
16, 17 & 18 maart 2021

Plaats
Expo Haarlemmermeer

Huishoudens gebruiken 64% van de energie voor verwarming

10.02.2020

Huishoudens gebruiken 64% van de energie voor verwarming


Het energieverbruik van een Nederlands huishouden betreft gemiddeld 57,3 GJ. Hiervan wordt 64% gebruikt voor verwarming. Dat blijkt uit de nieuwe infographic ‘Energie in Cijfers 2020’ die Energiebeheer Nederland (EBN) jaarlijkse publiceert. Bij deze 64% komt nog eens 16% bij voor warm water en 2% voor koken. Dit betekent dus dat in een woning waar een cv-ketel de warmte levert, aardgas verantwoordelijk is voor 82% van de geleverde energie.

Warmte en aardgas
In totaal kent Nederland een eindverbruik van 2401 PJ. 41% van deze energie wordt toegekend aan warmte, waarin de industriële sector en gebouwde omgeving (o.a. huishoudens) het grootste aandeel hebben. Door het afbouwen van de gaswinning in Groningen en de stijgende productie van hernieuwbare energie uit zon en wind produceert Nederland zelf steeds minder aardgas om deze warmte te leveren. Alsnog is aardas goed voor 75% van de Nederlandse energieproductie.

Goede isolatie en een warmtepomp kunnen de vraag naar aardgas beperken. Zo verbruikt een niet-geïsoleerde eengezinswoning ruim 4,5 keer zoveel gas als een modern geïsoleerde eengezinswoning. In 2030 moeten volgens het Klimaatakkoord 1,5 miljoen huishoudens van het aardgas af. Tijdens het jaarlijkse energieontbijt van EBN, waar minister Wiebes het eerste exemplaar van de infographic ontving, gaven EBN en Invest-NL aan samen een belangrijke rol te willen spelen in de warmtetransitie in Nederland.

Aardwarmte
De aardgasvraag van deze huishoudens betreft namelijk 1.9 miljard m3, wat volgens EBN overeenkomt met 325 aardwarmteputten. Aardwarmte heeft als bron voor collectieve warmtenetten de potentie om 25% van de gebouwde omgeving van verwarming en koeling te voorzien. “Aardwarmte en warmtenetten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze vormen een cruciaal onderdeel van de energietransitie. En daarmee van het investeringsbeleid van Invest-NL,” aldus Wouter Bos van Invest-NL tijdens het energieontbijt.

Jan Willem van Hoogstraten benadrukt het belang van de samenwerking: “Door onze gezamenlijke financiële slagkracht, kennis van de ondergrond en van warmtesystemen kunnen we voor de opschaling zorgen die nodig is om de combinatie van warmtenetten en aardwarmte goed van de grond te krijgen. Op termijn kan dit voor een grote bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving zorgen. Aardwarmte is daarin een uitstekend duurzaam alternatief voor aardgas.”

Duurzaam Verwarmd
Aardwarmte alleen biedt niet de volledige oplossing. In een collectief warmtenet gaat dit vaak gepaard met een warmtepomp. Vakbeurs Duurzaam Verwarmd is de plek waar de laatste warmtepompinnovaties worden belicht. Registreer u hier voor de vakbeurs die 100% is ingesteld op de energietransitie.

Bron: Energiebeheer Nederland (2020, 21 januari). Geraadpleegd op https://www.ebn.nl/minister-wiebes-ontvangt-eerste-exemplaar-energie-in-cijfers-2020/

Energiebeheer NederlandVerwarmingAardgasEnergietransitieGeothermieWarmtenet

Doe mee aan Duurzaam Verwarmd

Voor bezoekers
Verken de beursvloer en ontdek welke highlights u kunt verwachten.

Meer informatie

Voor exposanten
Regel eenvoudig uw deelname en ontdek hoe u meer uit de beurs kunt halen.

Meer informatie

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van alle informatie over de beurs én het laatste HVAC-nieuws.

Meld u nu aan