Data
28, 29 & 30 september 2021

Plaats
Expo Haarlemmermeer

‘Sluit geen opties uit voor warmtetransitie’

06.07.2020

‘Sluit geen opties uit voor warmtetransitie’

Voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving moet je geen opties uitsluiten. Dat zegt David Peters, CTO van Stedin en voorzitter van de Taskforce Warmte van Netbeheer Nederland.

Peters is bezorgd dat de voorgenomen Warmtewet 2.0 de ontwikkeling naar lagere temperatuur van de vierde en vijfde generatie warmtenetten uitsluit. “Sluit geen partijen uit. Dat is de belangrijkste oproep die ik aan de minister wil doen. Als warmtenetten, naast hybride warmtepompen, de meest voor de hand liggende oplossingen zijn voor verduurzaming van de gebouwde omgeving, dan moet je geen opties uitsluiten. En er dus voor zorgen dat zowel netwerkbedrijven als andere publieke en private bedrijven warmtenetwerken kunnen beheren. Dat is belangrijk omdat we voor het moment staan om de ontwikkeling van warmtenetten op te schalen.”

Technische en sociale innovatie nodig

Volgens Peters redeneert minister Wiebes vanuit bestaande warmtenetten, die werken op hoge temperaturen tot 100 graden. “We verwachten dat die temperaturen dalen en daar is innovatie voor nodig. De voorgenomen regelgeving sluit ontwikkeling naar lagere temperatuur van de vierde en vijfde generatie warmtenetten uit. Daarnaast is sociale innovatie nodig. We zijn voorstander van burgerparticipatie en coöperatieve inzet. Bovendien zijn de kosten voor aansluiting aan een warmtenet in Nederland hoger dan in omringende landen. Ook dat moet beter. We moeten dus werken aan technische innovatie, lagere kosten en meer draagvlak.”

Markt op slot, netbeheerders buitenspel

Wiebes zet volgens Peters de markt voor innovaties op slot en zet netbeheerders buitenspel. “De minister zou netwerkbedrijven in staat moeten stellen om een warmtenet te beheren of tenminste moeten regelen dat ze hiervoor kunnen samenwerken met andere bedrijven.” Volgens Peters hebben warmtenetten een slecht imago, door gebrek aan transparantie, monopolieposities en privaat eigenaarschap. “Om het vertrouwen van consumenten terug te winnen moet je daar wetgeving voor maken. Warmtenetbeheerders kunnen even transparant zijn over hun kosten en baten als beheerders van het elektriciteits- en gasnet.”

Ketenverantwoordelijkheid

Peters is het niet eens met de stelling dat één verantwoordelijke voor de gehele keten van het warmtenet nodig is om de leveringszekerheid te garanderen. “Dit argument is onlangs nog glashelder weerlegd in een publicatie door advocaat Michelle de Rijke. Voor warmtenetten moeten we nu de opschaling prikkelen, kostenefficiënt worden en meer draagvlak krijgen. Wij netbeheerders vinden het gek dat ons door de overheid de arm op de rug gedraaid wordt en we daar niet aan mogen meedoen.”

WarmtewetStedinInnovatieduurzaam verwarmd

Doe mee aan Duurzaam Verwarmd

Voor bezoekers
Verken de beursvloer en ontdek welke highlights u kunt verwachten.

Meer informatie

Voor exposanten
Regel eenvoudig uw deelname en ontdek hoe u meer uit de beurs kunt halen.

Meer informatie

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van alle informatie over de beurs én het laatste HVAC-nieuws.

Meld u nu aan