Data
16, 17 & 18 maart 2021

Plaats
Expo Haarlemmermeer

Zonthermie is de meest duurzame warmtebron voor warmtenetten

11.02.2020

Zonthermie is de meest duurzame warmtebron voor warmtenetten


“Zonthermie kan een substantiële bijdrage leveren aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening. Wij denken dat de technologie voor grootschalige opwekking van zonthermie (dus géén zon-PV) in combinatie met seizoensopslag en de toepassing daarvan in Nederland relatief onbekend is en danig wordt onderschat,” vertelt Marc Peters, partner en medeoprichter van DAREL, een bedrijf met een sterke focus op het faciliteren van de energietransitie.

De aandacht gaat momenteel vooral uit naar duurzame elektriciteit middels zon-PV en wind, terwijl de warmtevraag goed is voor zo’n 40% van het totale Nederlands energieverbruik en voor 85-90% gebaseerd is op fossiele brandstoffen. Als Nederland van het gas af wil dan is er snel meer aandacht nodig voor de verduurzaming van de warmtevoorziening niet alleen voor de bebouwde omgeving maar ook voor die van de industrie en agrarische sector (land- en tuinbouw). 

“Zonthermie is de meest duurzame warmtebron omdat de uitstoot nul is en er geen supplychain aan te pas komt. De warmte komt bij wijze van spreken uit de hemel gevallen,” lacht Peters. Op de vakbeurs Duurzaam Verwarmd zal hij een gratis seminar geven over deze techniek die zich in de praktijk ruim heeft bewezen; in Scandinavië en Duitsland zijn meer dan 130 grote projecten gerealiseerd waarvan de oudste inmiddels langer draait dan 30 jaar.

Zo zal hij tijdens het seminar bespreken waarom zonthermie vrijwel zonder risico is en zeer concurrerend is ten opzichte van andere duurzame warmtebronnen. “De meeste mensen weten niet dat de energieopbrengst per oppervlakte eenheid vergeleken met zon-PV ruim 2,5 keer zo groot is,” licht Peters toe.

Om zonthermie in Nederland op het netvlies te krijgen heeft DAREL de eerste stappen gezet. “Wij hebben strategische partnerships o.a. met Arcon-Sunmark, de wereldleider op het gebied van grootschalige zonthermiesystemen en zijn actief om in Nederland een zonthermiedemoproject van de grond te krijgen bij voorkeur in combinatie met seizoensopslag; dit kan zowel bovengronds in grote warmwatertanks als ondergronds in waterhoudende lagen,” aldus Peters.

Aan de hand van een interactieve presentatie zal hij zijn visie geven op de voordelen en mogelijkheden van de grootschalige toepassing van zonthermie voor warmtenetten. Het seminar van Marc Peters van DAREL vindt plaats op donderdag 19 maart om 14:45 uur tijdens vakbeurs Duurzaam Verwarmd.

DARELZonthermieWarmtenetWarmtebronArcon-SunmarkSeminarpreview

Doe mee aan Duurzaam Verwarmd

Voor bezoekers
Verken de beursvloer en ontdek welke highlights u kunt verwachten.

Meer informatie

Voor exposanten
Regel eenvoudig uw deelname en ontdek hoe u meer uit de beurs kunt halen.

Meer informatie

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van alle informatie over de beurs én het laatste HVAC-nieuws.

Meld u nu aan